برای تجربه‌ای شگفت‌آور نزدیک به موزه مولانا:

Categories: تصوف, مولوی

Ali Yıldırım

اشتراک‌گذاری

شمس تبریزی: یکی از مهم‌ترین اندیشمندان عرفانی دنیای اسلام و نماد اتحاد او با مولانا جلال‌الدین رومی

شمس تبریزی، یکی از اهم اندیشمندان عرفانی دوره وسط دنیای اسلام است و به عنوان یکی از نزدیک‌ترین همنفسان مولانا جلال‌الدین رومی و تجربیات عرفانی اشتراکی که با مولانا داشته، مشهور است. با شخصیت فوق‌العاده خود و دانش عمیق روحانی، شمس تبریزی تأثیر قابل توجهی بر زندگی مولانا داشته و نقش مهمی در توسعه سیستم فلسفی او ایفا کرده است.

زندگی و اصل شمس تبریزی

نام کامل شمس تبریزی محمد شمس‌الدین بود و در سده 13 میلادی در منطقه خراسان، که اکنون در مرزهای ایران واقع است، به دنیا آمد. خانواده او در شهر تبریز زندگی می‌کردند، بنابراین نام “تبریزی” به او داده شد. شمس در سنین جوانی مسیر درویش را انتخاب کرد و به مناطق مختلف شرق میانه سفر کرد تا دانش روحانی بدست آورد.

دیدار مولانا و شمس تبریزی

پس از مسیرهای روحانی طولانی، شمس تبریزی به کونیه رسید و در آنجا با مولانا جلال‌الدین رومی آشنا شد. این دو نفر با جذبه‌ی روحانی فوق‌العاده به یکدیگر کشیده شدند. مولانا توسط حکمت عمیق و صداقت شمس بسیار تأثیر گرفت و احترام زیادی به او داشت. این دیدار نقطه عطفی در زندگی مولانا به حساب آمد.

سفر روحانی مولانا و شمس تبریزی

مولانا و شمس تبریزی ساعات طولانی را با یکدیگر سپری کردند، در گفتگوها شرکت کردند، افکار خود را به اشتراک گذاشتند و مسائل روحانی را بحث کردند. حضور شمس تحول عمیقی در مولانا به وجود آورد. تحت تأثیر او، مولانا شعرهای عرفانی نوشت و مراسم سما را برگزار کرد. این فرآیند نقش مهمی در تشکیل هویت مذهبی و عرفانی مولانا ایفا کرد.

معنا و تعالیم شمس تبریزی

شمس تبریزی به عنوان “رشد و روشنگری” در زندگی مولانا در نظر گرفته می‌شود. ورود او توسط دایره نزدیک مولانا به خوش‌آمدی نیز نبینید و منجر به ترکی او از کونیه شد. با این حال، این جدایی امکان اتمام تحول داخلی مولانا را فراهم کرد و منجر به تقدیر بیشتری از طرف شاگردان او شد.

رفتار و افسانه‌های شمس تبریزی

دلیل دقیق ترک شمس تبریزی از کونیه به طور کامل معلوم نیست، اما افسانه‌ها و داستان‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. بر اساس برخی گزارش‌ها، شمس به دلیل حسادت دایره نزدیک مولانا از کونیه رفت. در داستان‌های دیگر، باور دارند که شمس تبریزی به سماییّات صعود روحانی داشته است. به هر حال، رفتن شمس باعث عمیق شدن اندوه مولانا شد.

ارث و تأثیر شمس تبریزی

شمس تبریزی هیچ اثر نوشتاری معروفی به نام خود نگذاشت. با این حال، کلمات و داستان‌های او در آثار مولانا و حتی در متون اساسی نهضت مولوی یافت می‌شود. تعالیم روحانی شمس نقش کلیدی در تشکیل شدن اپوزا نامه مولانا به نام “مثنوی” و توسعه اندیشه صوفی ایفا کرد.

تراث شمس تبریزی

حتی پس از مرگ شمس تبریزی، وارثان و دنبال‌کنندگان او ادامه به تأثیر گذاری تأثیر معنوی او داشتند و افکار مولانا توسط شاگردان و پیروان او منتشر شد. حتی امروزه، کلمات و تعالیم شمس در عالم اندیشه صوفی تأثیر مهمی دارند و تحسین زیادی دارند.

نتیجه و ارزیابی

شمس تبریزی به عنوان نزدیک‌ترین دوست و همدم روحانی مولانا جلال‌الدین رومی در تاریخ جاودانه شده است. ورود او نقطه عطف مهمی در زندگی مولانا به حساب می‌آید و تأثیر عمیقی بر توسعه نهضت مولوی داشته است. تعالیم و ارث روحانی شمس تبریزی حتی در دوران معاصر همچنان توجه و تحسین فراوانی جلب می‌کند.