Mevlana’nın Yanında,
Harika bir Konaklama Deneyimi İçin:

Kategoriler: Genel

Ali Yıldırım

Share

Sultan Selim Cami (Selimiye Cami), Hazreti Mevlana’nın türbesinin bitişiğinde, batısında bulunuyor. Hem fiziken hem de Konya’nın dinî yaşamı açısından oldukça merkezi bir konumdadır. Önündeki geniş meydanda sık sık dini ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Klasik Osmanlı Mimarisi özelliklerini taşıyan cami, kaynaklarda Câmi-i Cedid, Câmi-i Şerîf-i Sultan Süleyman gibi isimlerle de geçmektedir.

Sultan Selim Cami Tarihçesi

Sultan Selim Cami yaygın kanının aksine ismine nispet edilen Sultan II. Selim tarafından değil, babası Kanuni Sultan Selim tarafından yaptırılmıştır. 1558 yılında inşasına başlanmış, 1567’de bitmiştir. Sultan Selim tarafından cami bitişiğine bir imaret, yani hayır kurumu inşa edilince onun adı ile anılmaya başlamıştır.

Meydan

Sultan Selim Camisi, Mevlana Dergahı ile bugün ayakta olmayan dergah hamamı arasına inşa edilmiştir. Sonrasında II. Selim alana bir imaret inşa ettirmiş, III. Murad ise 1584 yılında Mevlana Dergahındaki Dervişan hücreleri ile birlikte Sultan Selim Medresesini inşa ettirmiştir. Caminin batısında yer alan Yusuf Ağa Kütüphanesi haricindeki yapılar bugün yok.

Meydan son halini 2013 yılında başlayıp 2017 yılında sonlanan restorasyonla almıştır. Burada sık sık dini ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Örneğin her perşembe günü mehteran ekibi gelmektedir. Yine yaz kurslarında mezun olan Kuran öğrencilerinin törenleri, sema gösterileri ve musiki sunumları gibi aktiviteler de yapılıyor.

Giriş Kapıları ve Kavsara

Sultan Selim Camisinin ana girişi meydana, yani kuzeye bakmaktadır. Doğusunda ise kadınlar girişi bulunuyor. Batısında da bir girişi daha var.

Caminin ana giriş kapı kavsarasındaki, yani kapı üstü yarım daire alandaki mermer işçiliği etkileyici. Bu şekilde üç boyutlu iç bükey alan işlemelerine mukarnas dolgu deniyor.

Mihrap ve Minber

Mihrap ve minber beyaz ve temiz mermerden inşa edilmiştir. Mihrap nişi (oyuğu) köşelidir. Benzer nişler ana girişin sağ ve soluna da inşa edilmiştir.

Yusuf Ağa Kütüphanesi

Yusuf Ağa Kütüphanesi Sultan Selim Camisinin batı duvarının bitişiğinde. Osmanlı Döneminde inşa edilmiş Konya Kütüphaneleri arasında günümüze kalan tek yapıdır. 1795 yılında, III. Selim’in annesi Mihrişah Sultanın kethüdası Yusuf Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Halen kütüphane olarak kullanılıyor.

Yusuf Ağa tarafından yaptırılmış olan caminin güneyindeki medrese ise 1950’li yıllarda yıktırılmıştır. Yine namaz vakitlerinin belirlenmesi işini yapan kurum olan muvakkithane ve türbe hamamı da aynı tarihte yıkılmıştır.